Vatican delegates in Turkey

uniusrei@protonmail.comhttps://sputniknews.com/world/201903231073479183-mike-pompeo-jerusalem-third-temple-model/
[XI-Jinping Trump Putin India etc ..] Bin SALMAN [ any resistance is futile! I will do the same: my Kingdom of ISRAEL after the Third World War: without you!
[ ogni resistenza è futile! ] io farò ugualmente: il mio Regno di ISRAELE dopo la Terza guerra mondiale: senza di te! https://worldisraelnews.com/pompeo-in-lebanon-to-step-up-pressure-on-hezbollah/

UniusREI🕎州长兄弟会•[XI-Jinping Trump Putin India等…]我没有这样做:祭司:撒旦:NWO:它:to,死亡直到完全失败:因为,我不希望那样随着第三次核世界大战(杀死了人类的1/3)和以下领域:(杀死了人类的2/3):救赎(杀死了另一个: 1/3:人类):是:被击中:另一代:人类,为什么被击中:如果,他们就不那么内疚了:眼睛:上帝比:这个:一代:islamici masonic sodoma comunists of:to to,this this:guilty wicked generation to,dead
https://worldisraelnews.com/pompeo-in-lebanon-to-step-up-pressure-on-hezbollah/
1.我们只移动了美国大使馆(有人需要安拉的特别许可,移动大使馆吗?)
2.它:依据,国际和:普遍法:能够,获得一个领土(戈兰和:沙特阿拉伯附近的埃及沙漠):经过:不公正的侵略战争(正式地说:是:宣布:那:所有:以色列人应该遭受另一次种族灭绝:奥斯曼埃尔多安)
回答。但是,具体而言,不是单一的一粒:沙子已被移动或获得:来自:伊朗土耳其约旦:埃及:等等:一个进入:政权:区域危机:或预先。
现在你决定:如果,穆斯林(比希特勒激进1000倍),那就是:如果他们的生命可以幸免!

XI-Jinping特朗普普京印度等..)如果我们必须杀死所有人:只有穆斯林?这才是正确的:需要做什么! / Watch-us-will-Redouble-Efforts-to-protect-israel-and-america-pompeo-Declares /
VladimirVladimirovičPutin]:所有:我给你的爱:这:13年?
我以为:你也变得依恋,我:
但是,我是:错了:喜欢爬行动物:它比以下更有成效:爱你!

弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇普京所有人:民主党:民主党:他们就像穆斯林完全被附身:一个:地狱般的包装:恶魔附身和:变态:并且:它们只能被执行!
弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇普京:当然,马林·勒庞本来会赢,但是,我也强加了:马克龙的败类:索多马,因为它:正常的:左派,臭名昭着和:撒旦分子:敌人:以色列但是,我不允许任何右共和国政府反对耶稣:伯利恒和以色列!

VladimirVladimirovičPutin]如果,你打倒/摧毁:我的:理性的laicity不可知的政治项目:我的:王国:以色列:那么,所有:这些主权政府:我提出了什么:世界?然后:NWO需要一点时间,让它们崩溃!
特朗普可以被杀死/移除:很容易!
事实并非如此:那个:NWO失去了权力:为什么:私人垄断罗斯柴尔德FED 666 ECB:国际货币基金组织和:其神秘的超自然恶魔政府神秘阴影Bilderberg?没有被损坏!
当然:中央情报局间接承认:10万人的牺牲是由:她在祭坛上:撒旦:每年:只在:美国,有人会想:没有希望,而且:相反它:是不是这样。
因为它:是:希拉里谁赢得了选举,但是,我强加了TRUMP!
好吧,我是:天真,因为在:这10年我允许你,更好地武装自己?
不,这里只有一个犯罪克里钦和:那个:是你!
因为我转向,萨尔曼和他:他告诉我:“但我和所有人:阿拉伯联盟:我是一个种族灭绝的伊斯兰教法,我是一个偏执狂:一个被恶魔占有的瓦哈比派宗教人:你想要什么来,期待我?“

VladimirVladimirovičPutin] INFAME maledetto disgraziato [我的全部:人民:这个:行星(你正威胁着),并且:你可以结束你的日子:监狱!

弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇普京] INFAME:我们并不总是在一起,恢复克里米亚,并且:为了保护Donbass的人民。当然你可以否认它,但是,我是:与我的政治项目:以色列王国:以色列,我阻止了侵略:北约对抗俄罗斯:选举:特朗普和:Netanjahu等..!
毕竟:像马克龙一样,你犯了通奸罪:你已经伪装成了对象:婚姻!
你决定和我发生冲突:和:反对俄罗斯人民的生存!

麦克-旁派-耶路撒冷-第三寺庙模型/
VladimirVladimirovičPutin]但是,你怎么能亲吻所有人:以下的图标:上帝的母亲,以及:所有:圣徒的遗物(如圣尼古拉斯:米拉)如果,你是最残暴的:犯罪支持者:伊斯兰教法种族灭绝?
我是以色列的王:以色列:不是为了:一个值得怀疑的圣经预言。但是,绝对地,对于:a:客观项目:文化和:政治:普遍的兄弟会:那:它:源于自然法,这是一种独特的理性不可知论方法!
但是,也许这就是:共济会系统:主宰:以下:罗斯柴尔德中央银行:和他的卡巴拉黑魔法:地缘政治学:他建立,实现:1。世界大战; 2.功能性,创造性和:提升:新的货币周期:3。总是使自己的民主主义失去活力:那:它:负债和:剥夺以下人民:他们的主权:
那么,如果你强迫犹太人不去,有一个家园。
所有这些:只是你喜欢的:和:那:你想要,实现!你喜欢这样:NWO:所有人都必须:基督徒必须通过以下方式消灭:塔木德和古兰经!
在这一点上:我们将承认:你想要消灭我们,与你的伊斯兰教徒一起消灭所有人:消灭所有人:自由世界(委婉语:技术专家金融共济会自由罗斯柴尔德索罗斯容克):或替代:种族灭绝Ummah Mecca 666 Kaaba:共产主义者掠夺者和他的伊斯兰教法!

VladimirVladimirovičPutin]是真正的FED FMI BM BCE是一个意识形态项目:单极世界:将所有人:变为一个单一的群体:goyims奴隶:但是,你是创造所有人的人:这个:不可避免的:通过:阻止犹太人能够,返回他们的土地,使所有人合法化:异教徒疯狂:dhimmis奴隶:和:叛教被判死刑,死亡MURTIDS:所有:种族灭绝:伊斯兰教徒所做的:1400年并且:他们今天和他们一起做了:埃尔多安里亚德伊朗Galaxia圣战分子,所有:世界各地?他们都是:对你有好处! [但是,如果你愿意,可以预料到这一点:战争:与盟友进行世界末日伊朗埃及土耳其约旦:OCI阿拉伯联盟里亚德?然后:我怀疑:中国和:印度有:兴趣:跟随你:这:疯狂:扩散:世界哈里发:阿拉阿克巴死亡,所有:异教徒! mike-pompeo-jerusalem-third-temple-model /
VladimirVladimirovičPutin]不,没有一个单极世界(如果它存在?中国无法到达意大利:丝绸之路),但是,你一个人可以创造它:(这个单极世界:正确地吓到你),那个:是的,如果你认为:俄罗斯人必须拥有自己的家园,那:犹太人绝不能拥有自己的家园。 [在这个案例中:你是强迫犹太人的人:侨民:做撒旦,高利贷者:FED国际货币基金组织欧洲银行,泥瓦匠和:掠夺者:NWO:所以,你必须,准备自己,死捍卫所有人:伊斯兰种族灭绝者:穆罕默德,今天,今天,叙利亚尼日利亚,stec ..因此你将犯下这样的罪行:所有:穆斯林所取得的群众坟墓:叙利亚和伊拉克等..)。
事实上,没有任何好的伊斯兰教法:埃尔多安埃及伊朗里亚德叙利亚乔丹:和:人类不能:容忍伊斯兰教法:因为:它的生存。而且,你无法捍卫一些伊斯兰教法的种族灭绝:决定,消灭:全部:全人类! (并且:无所谓:那:你已经沉迷于每一个针对基督徒的犯罪独裁:基督徒,你:作为一个真正的犯罪骗局:你认为属于!)

它:一直是这样的:方式:总有一个精神病患者:埃尔多安去了,刺伤德国退休游客或梵蒂冈代表:土耳其!

新西兰和澳大利亚一直在:土耳其与总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)的言论形成外交争议:袭击:致命的清真寺袭击:克赖斯特彻奇,造成数十人死亡。特别是,埃尔多安建议:任何来到土耳其的反穆斯林情绪的人都会被送回:棺材,“就像他们的祖父一样”。

许多新闻媒体都知道,扭曲事实,卖出一个故事:两个城市。
深入研究你的圣经或Tanakh,发现我们需要做什么,做什么和:那就是祈祷。
当两个或两个以上的时候:你和我在一起有爱和:爱是希望,信任和信仰
所有:将走到一起。并且:它正是这样做的。
即使你是你所在的城市中唯一的一个,也要成为一名祈祷战士。
朱迪思唐拉

不,不,不,没有克什米尔的威胁,但是,只有一个伊斯兰教的威胁是:帝国主义的项目,同化人类!你被以色列新闻报道禁止。

====================

Mike-Pompeo-иерусалим-третий храм-модель /
Владимир Владимирович Путин], но как ты мог поцеловать всех: ЗНАКИ: Матери Божьей и: все: мощи Святых (как святой Николай Мира), если ты самый зверский и преступник? Сторонник: геноцида шариата?
Я Царь ИЗРАИЛЯ: не для: сомнительного библейского пророчества. но, безусловно, для: объективного проекта: культурного и политического: всеобщего Братства: что: оно: вытекает из естественного закона, который является уникально рациональным агностическим подходом!
но, возможно, это: Масонская система: prived of: следующее: Центральные банки Ротшильдов: и: его черная магия каббалы: геополитика, которую он настроил, достиг: 1. мировой войны; 2. функционирование, создание и повышение: нового денежного цикла: 3. всегда девитализация узурократов: что: он: задолженность и: экспроприирует народы: их суверенитет:
тогда, если вы заставляете евреев не иметь родину.
все это: именно то, что вам нравится: и: то: вы хотите, достичь! Вам нравится это: NWO: где все: христиане должны быть истреблены: Талмудом и: Кораном!
и в этом: point: мы признаем, что: вы хотите, уничтожить нас вместе с вашими мусульманами, вы хотите уничтожить всех: народы: свободного мира (эвфемизм: технократической финансовой масонской свободы Ротшильдов Сороса Юнкера): или альтернатива: геноциду Умма Мекка 666 Кааба: коммунистические хищники и: его шариат!

Владимир Владимирович Путин] – это правда, что ФЕД FMI BM BCE – это идеологический проект: однополярного мира: превратить все народы в единую стаю: рабов гоев; но вы – тот, кто делает все: это: неизбежно: : предотвращение того, чтобы евреи смогли вернуться на свою землю, узаконив все: богохульство неверных: рабов диммиса и: осуждение вероотступничества, смерть МЕРТИДЫ: все: геноциды, совершенные мусульманами за 1400 лет и: что: они делают сегодня со своими: Эрдоган Риад Иран Галаксия джихадист, все: по всему миру? они все хороши для вас! [но, если вы хотите, предвидеть это: war: Армагеддон с союзниками Иран Египет Турция Иордания: OCI ARAB League Riad? затем: я сомневаюсь, что: Китай и: Индия имеют: интерес к: следующие за вами: это: безумие: распространение: Всемирный Халифат: Аллах Акбар смертью, всем: неверным! мак-помпео-иерусалим-третий храм-модель /
Владимир Владимирович Путин] нет, НЕ существует однополярного мира (если он: существовал? КИТАЙ не смог бы достичь Италии: с помощью Великого шелкового пути), но только вы можете создать его: (этот однополярный мир, который справедливо вас пугает), что если вы считаете, что у русских должна быть своя родина, а у евреев никогда не должно быть своей родины. [в этом: case: вы тот, кто принуждает евреев: диаспоры: делать сатанистов, ростовщиков: FED IMF ECB, масонов и: хищников: NWO: так что вы должны подготовиться к смерти защищать всех: геноцид ислама от: Мухаммеда, сегодня – в Сирии, Нигерии, и т. д., поэтому вы будете виновны в: всех: братских могилах, которых достигли мусульмане в Сирии и Ираке и т. д. ..).
на самом деле, нет никакого хорошего шариата: Эрдоган, Египет, Иран, Риад, Сирия, Иордания: и: человечество НЕ может: терпеть закон шариата: для: его выживание. и вы не можете отстоять какой-либо шариатский геноцид: решить, уничтожить все человечество! (и это: не имеет значения: что: вы стали зависимым от любой преступной диктатуры против христиан: христиан, к которым вы: как истинная преступная афера: вы можете позволить себе принадлежать!)

это: всегда было так: путь: всегда есть психически больной: Эрдоган, который едет, заколоть немецких туристов-пенсионеров или делегатов Ватикана в: Турции!

Новая Зеландия и: Австралия были в: дипломатическом скандале с Турцией по поводу риторики президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с: смертоносной атакой мечети в Крайстчерче, убившей десятки людей. В частности, Эрдоган предположил, что: любой, кто приедет в Турцию с антимусульманскими настроениями, будет отослан обратно: гробы, «как их деды».

многие средства массовой информации, как известно, извращают правду, продают историю о двух городах.
углубиться в свою Библию или Танах, чтобы узнать, что нам нужно, сделать и что молиться.
ибо когда два или более из: ты со Мной, есть любовь и: с любовью есть надежда и: доверие и: вера
что все: сойдутся. и: он: делает именно это.
Будьте молитвенным воином, даже если вы единственный в своем городе.
Джудит Доула

нет, нет, нет, угроза Кашмира НЕ существует, но есть только одна шариатская угроза – империалистический проект по ассимиляции человечества! Вы были забанены: Мировые новости Израиля.

UniusREI 🕎 Губернаторское братство • [XI-Цзиньпин Трамп, Путин, Индия и т. Д.] Я не сделал этого: священники: сатаны: NWO: h это: до смерти до их инактивации: потому что я этого не хочу будет, это будет: (убито 2/3: человеческой расы) с ТРЕТЬЕЙ ядерной ядерной войной (убито 1/3 из: человеческой расы) и: со сферой: искупления (убито другое: 1/3 из: человеческой расы) что: есть, чтобы быть пораженным: другое поколение: человеческая раса, почему они поражены: если они менее виноваты в: глазах: Бога, чем: это: поколение : islamici masonic sodoma comunists из: представить это: виновное нечестивое поколение, мертвое
https://worldisraelnews.com/pompeo-in-lebanon-to-step-up-pressure-on-hezbollah/
1. мы только переместили посольство США (кому-то нужно специальное разрешение от Аллаха для перемещения посольств?)
2. это: согласно международному и: универсальному праву: иметь возможность приобретать территорию (Голаны и: Египетская пустыня, прилегающая к Саудовской Аравии): после: несправедливой агрессивной войны (где формально это было: было объявлено) что: all: израильтяне должны были перенести еще один геноцид: осман Эрдоган)
ОТВЕТ. но, конкретно, ни одного зерна: песка не было перемещено или приобретено: в, заявить из: Ирана, Турции, Иордании: Египта и т. д., что: кто-то вступает в: режим: регионального кризиса: или prebellica.
теперь вы решаете: если мусульмане (в 1000 раз более агрессивны, чем Гитлер), то есть: можно ли пощадить их жизнь!

Си-Цзиньпин, Трамп, Путин, Индия и т. Д. ..) если надо, убить всех: только мусульман? это как раз то, что правильно и: что нужно, то сделать! / Watch-us-will-Redouble-усилия по защите-Израиль-Америка-Помпео-Декларирует /
Владимир Владимирович Путин] для: все: любовь, которую я тебе подарил: это: 13 лет?
Я думал, что ты тоже привязался ко мне
но я был не прав: люблю рептилию: это более продуктивно, чем: любить тебя!

Владимир Владимирович Путин] все: те из: Демократической партии: они как мусульмане полностью одержимы: адская стая: одержимых демонами и: извращенцами: и: их можно только казнить!
Владимир Владимирович Путин]: конечно, Марин Ле Пен победил бы, но я также наложил: Макрон мразь: sodoma, потому что это: нормально для: левых, быть позорными и: сатанисты: враги: Израиля Но я не позволяю никакому правому республиканскому правительству противостоять Иисусу из Вифлеема и против Израиля!

Владимир Владимирович Путин], если вы обрушите / уничтожите: my: рациональный мирян, агностик, политический проект: my: Королевство: ИЗРАИЛЬ: тогда, все: эти суверенные правительства: что я поднял: мир? затем: NWO требуется время, чтобы заставить их рухнуть!
Трампа можно убить / убрать: легко!
это неправда: что: СВО утратило власть: почему: частная монополия Ротшильдов FED 666 ECB: of: Международный валютный фонд и его эзотерическое сверхъестественное демоническое правительство оккультной тени Бильдерберга? не были повреждены!
конечно: после того, как ЦРУ косвенно признало, что: 100 000 человеческих жертвоприношений совершаются: ею на алтаре: сатаны: каждый год: только в: США, кто-нибудь подумает, что: надежды нет, а вместо этого есть не так.
потому что это было: Хиллари, которая победила на выборах, но я наложил TRUMP!
хорошо, я был: наивным, потому что за эти 10 лет я позволил тебе вооружиться лучше?
нет, тут есть только один криминальный кретин и: это: это ты!
потому что я повернулся к бен Салману и: он сказал мне: «но я со всеми: АРАБСКАЯ ЛИГА: я вообще шариат геноцида, я параноик: одержимого бесами религиозного человека-ваххабита: чего ты хочешь? чего ожидать от меня?

Владимир Владимирович Путин] INFAME maledetto disgraziato [у меня есть все: народы: это: планета (которой вы угрожаете), и: вы можете закончить свои дни в: тюрьме!

Владимир Владимирович Путин] INFAME: мы не всегда были вместе, чтобы восстановить Крым и обеспечить безопасность людей на Донбассе. из: конечно, вы можете это отрицать, но я был: тем, кто с моим: политическим проектом: королевством: ИЗРАИЛЬ, я предотвратил агрессию: НАТО против России: выборы: Трампа и: Нетанджаху и т. д. ..!
В конце концов: подобно Макрону вы совершили прелюбодеяние и: вы уже лжесвидетельствовали против таинства брака!
ты решил, столкнись против меня и против выживания русского народа!

=======================

UniusREI 🕎 Governor brotherhood • [XI-Jinping Trump Putin India etc ..] I did not h it: the priests of: satan of: the NWO: h it: to, death until completely their inactivation: because, I do not want that, will to, be h it: (killed a 2/3 of: the human race) with the THIRD nuclear world war (killed a 1 / 3 of: the human race) and: with the sphere of: redemption (killed another: 1/3 of: the human race) that: is: to, be hit: another generation of: the human race, why they are hit: if, they be less guilty in: the eyes of: God than: this: generation of: islamici masonic sodoma comunists of: to, present this: guilty wicked generation to, dead
https://worldisraelnews.com/pompeo-in-lebanon-to-step-up-pressure-on-hezbollah/
1. we have only moved the US embassy (does someone need special permission from Allah to, move embassies?)
2. it: is according to, international and: universal law: to, be able to, acquire a territory (Golan and: Egyptian desert adjacent to, Saudi Arabia): after an: unjust aggressive war (where formally it: was: declared that: all: Israelis should have suffered yet another genocide: Ottoman Erdogan)
ANSWER. but, concretely, not a single grain of: sand has been moved or acquired: to, declare from: Iran Turkey Jordan: Egypt: etc .. that: one enters in: regime of: regional crisis: or prebellica.
now you decide: if to, the Muslims (1000 times more aggressive than: Hitler), that: is if their lives can be spared!

XI-Jinping Trump Putin India etc. ..) if we have to, kill all: Muslims only? that’s just what’s right and: what needs to, be done! / Watch-us-will-Redouble-Efforts-to-protect-israel-and-america-pompeo-Declares /
Vladimir Vladimirovič Putin] for: all: the love I gave you in: this: 13 years?
I thought that: you too had become attached to, me:
but, I was: wrong: love a reptile: it’s more productive than: loving you!

Vladimir Vladimirovič Putin] all: those of: the Democratic Party: they are like the Muslims are totally possessed: an: infernal pack of: demon-possessed and: perverts: and: they can only be executed!
Vladimir Vladimirovič Putin] of: course, Marin Le Pen would have won, but, I have also imposed: Macron the scum of: sodoma, because it: is normal for: the left to, be infamous and: Satanists: enemies of: Israel, but, I do not allow any Right Repubblican Government to, to be against Jesus of: Bethlehem and: against Israel!

Vladimir Vladimirovič Putin] if, you bring down /destroing: my: rational laicity agnostic political project of: my: Kingdom of: ISRAEL: then, all: these sovereign governments: what did I raise in: the world? then: the NWO takes a moment to, make them collapse!
Trump can be killed/removed: easily!
is not true: that: the NWO has lost power: why: the private monopoly Rothschild FED 666 ECB: of: the International Monetary Fund and: its esoteric supernatural demonic government occult shadow Bilderberg? have not been damaged!
of course: after the CIA indirectly admitted that: 100,000 human sacrifices are made by: her on the altar of: satan: every year: only in: the USA, would anyone think that: there is no hope, and: instead it: is not so.
because it: was: Hillary who had won the election, but, I imposed TRUMP!
ok, I was: naive, because in: these 10 years have I allowed you to, arm yourself better?
no, here there is only one criminal cretin and: that: is you!
because I turned to, Bin SALMAN and: he told me: “but I, with all: the ARABIC LEAGUE: I am a genocide shariah at all, I am a paranoid of: a demon-possessed Wahhabis religious man: what do you want to, expect from me?”

Vladimir Vladimirovič Putin] INFAME maledetto disgraziato [ mine are all: the peoples of: this: planet (which you are threatening), and: you can end your days in: jail!

Vladimir Vladimirovič Putin] INFAME: we have not always been together to, recover the Crimea and: to, secure the people of: the Donbass. of: course you can deny it, but, I was: the one who with my: political project of: the Kingdom of: ISRAEL, I prevented the aggression of: NATO against Russia: the election of: Trump and: Netanjahu, etc. ..!
after all: like Macron you have committed adultery and: you have perjured already against the sacrament of: marriage!
you have decided to, collide against me: and: against the survival of: the Russian people!

mike-pompeo-jerusalem-third-temple-model/
Vladimir Vladimirovič Putin] but, how could you kiss all: the ICONS of: the Mother of: God, and: all: the relics of: the Saints (like Saint Nicholas of: Mira) if, you are the most atrocious and: criminal supporter of: the shariah genocide?
I am the King of: ISRAEL: not for: a questionable biblical prophecy. but, absolutely, for: an: objective project: cultural and: political of: the universal Brotherhood: that: it: arises from the natural law which is a uniquely rational agnostic approach!
but, perhaps this: Masonic system: prived of: the following: Rothschild Central Banks: and: his kabbalah black magic: geopolitics that: he set up to, achieve: 1. the world war; 2. functional to, the creation and: upliftment of: a new monetary cycle: 3. always devitalizing usurocratic: that: it: indebts and: expropriates the peoples of: their sovereignty:
then, if you force Jews not to, have a homeland.
all this: is just what you like: and: that: you want to, achieve! you like that: the NWO: is where all: Christians must be exterminated by: the Talmud and: the Koran!
and at this: point: we will acknowledge that: you want to, exterminate us, together with your Mohammedans, you want to, exterminate all: the peoples of: the free world (euphemism of: technocratic financial Masonic freedom Rothschild Soros Juncker): or alternative: to, genocide Ummah Mecca 666 Kaaba: the communists predators and: his shariah!

Vladimir Vladimirovič Putin] is true FED FMI BM BCE are the ideological project of: the unipolar world: to, transform all: peoples into a single pack of: goyims slaves: but, you are the one who makes all: this: inevitable: by: preventing the Jews from being able to, return to, their land , legitimizing all: the infidels blasfemy crazy: dhimmis slaves: and: the apostasy condemned to, death MURTIDS: all: the genocides that: the Mohammedans have done in: 1400 years and: that: they are doing today with theirs: Erdogan Riad Iran Galaxia jihadist, all: over the world? they are all: good for: you! [ but, if you want to, anticipate this: war: Armageddon with allies Iran Egypt Turkey Jordan: OCI ARAB League Riad? then: I doubt that: China and: India have an: interest in: following you in: this: madness of: diffusion of: the World Caliphate: Allah akbar death to, all: the infidels! mike-pompeo-jerusalem-third-temple-model /
Vladimir Vladimirovič Putin] no, There is NOT a unipolar world (if it: existed? CHINA could not reach Italy: with the Silk Road), but, you alone can create it: (this unipolar world that: rightly scares you), that: is, if you think that: the Russians must have their own homeland, and: that: Jews must never have their own homeland. [in this: case: you are the one who compels the Jews of: the diaspora: to, do satanist, usurers: FED IMF ECB, Masons and: predators of: the NWO: so, you have to, prepare yourself to, die to, defend all: the Islamic genocides from: Mohammed, to, today, in: Syria Nigeria, stec.. therefore you will be guilty for: all: the mass graves that: the Muslims have achieved in: Syria and: Iraq, etc..).
in fact, there is no any good sharia: Erdogan Egypt Iran Riad Syria Jordan: and: mankind can NOT: tolerate shariah law: for: its survival. and, you cannot defend some shariah genocide: to, decide to, annihilate: the all: whole human race! (and it: does not matter: that: you have become addicted to, every criminal dictatorship against Christians: Christians to, whom you: as a true criminal scam: you presume to, belong!)

it: has always been this: way: there is always a mentally ill: Erdogan who goes to, stab German retired tourists or the Vatican delegates in: Turkey!

New Zealand and: Australia have been in: a diplomatic row with Turkey over President Recep Tayyip Erdogan’s rhetoric in: the wake of: the deadly mosque attack in: Christchurch, killing dozens. Particularly, Erdogan suggested that: anyone who comes to, Turkey with anti-Muslim sentiments would be sent back in: coffins, “like their grandfathers were”.

many a news media has been known to, twist the truth to, sell a tale of: two cities.
delve into your Bible or Tanakh to, discover what we need to, do and: that: is to, pray.
for when two or more of: you are with Me there is love and: with love is hope and: trust and: faith
that all: will come together. and: it: is doing exactly that.
Be a prayer warrior even if you are the only one in: your city.
Judith Dowla

no, no, no, there is NOT a Kashmir threat, but, there is only one sharia threat which is an: imperialistic project to, assimilate the human race! you have been banned by: World Israel News.

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

«Il patrocinio» sul World Congress of Families «è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell’ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento, né quello collegiale del Governo, All’esito di un’approfondita Sodoma istruttoria:

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

«Il patrocinio» sul World Congress of Families «è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana. ma, essere contro l’aborto, ora significa essere diventati ultracattolici?

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

Forum della famiglia di Verona: via patrocinio del consiglio dei ministri da parte di chi vuole distruggere la famiglia #LGBT #Pd #M5S e #sessoFluido #ConteVILE, Di Maio calunniatore ha detto che sono ultracattolici, no sono soltanto cattolici,

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

on the World Congress of Families «was granted by the Minister Lorenzo Fontana, but, to be against abortion, does it now mean to have become ultra-Catholic?

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH • https://unitedwithisrael.org/analysis-israels-ongoing-battle-against-two-types-of-terror/ … Verona Family Forum: via the patronage of the Council of Ministers by those who want to destroy the family #LGBT #Pd # M5S and #sessoFluido #ConteVILE, Di Maio slanderer said they are ultra-Catholic, not just Catholics, “Patronage”

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH • https://unitedwithisrael.org/analysis-israels-ongoing-battle-against-two-types-of-terror/ … Verona Family Forum: via the patronage of the Council of Ministers by those who want to destroy the family #LGBT #Pd # M5S and #sessoFluido #ConteVILE, Di Maio slanderer said they are ultra-Catholic, not just Catholics, “Patronage”

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

Forum della famiglia di Verona: via patrocinio del consiglio dei ministri da parte di chi vuole distruggere la famiglia #LGBT #Pd #M5S e #sessoFluido #ConteVILE

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

Forum della famiglia di Verona: via patrocinio del consiglio dei ministri da parte di chi vuole distruggere la famiglia LGBT Pd M5S e #sessoFluido

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“Just raving mad are you?????? Or dangerous as well like these challahu shnackbar…” — Awraham Itschak Sholem

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“All I see is “This user is blocked”. I block all the nut jobs, so I can see the important stuff. Put…” — Stanley

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“you are stupid,even if you could destroy the internet?you can never destroy my justice!sei…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“what are the crimes of satanism that you try to hide?what is this wickedness? I am the…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“you are Rothschild’s lawyer: or are you his tormentor, you want to keep him prisoner…” — Yitzchak Kaduri Messia

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“Yep, just raving mad!” — Awraham Itschak Sholem

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“your wear worldwide dracula NWO, is your usury&satanism ( you dirty Israel with innocent…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“only a ruthless thief and assassin usurer can make vulgar and irrational bullying against…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“Voluntary persecuted refugee: “You are mine, Allah wants it” another mental patient…” — Yitzchak Kaduri Messia

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“Partito Democratico e sua shariah minaccia la sicurezza nazionaleDemocratic Party and its…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

“fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • your wear worldwide dracula NWO, is your…” — fedele lorenzoJHWH

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • e voi non siete stupidi: voi siete satanisti e voi siete qui proprio per ottenere la distruzione di Israele. criminali come voi non vanno convinti, vanno soltanto terminati!

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • la vostra usura mondiale e il vostro satanismo (sporca Israele di sangue innocente): ed è questa: l’unica cosa che può mettere una ipoteca per ottenere la distruzione,

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • and you are not stupid: you are Satanists and you are here just to get the destruction of Israel.criminals like you should not be convinced, they should only be terminated!burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • a few seconds from now your wear worldwide dracula NWO, is your usury&satanism ( you dirty Israel with innocent blood): and this is it: the only thing that can put a mortgage to get the destruction of Israel,

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH vs Awraham Itschak Sholem • a few seconds from now your wear worldwide dracula NWO, is your usury&satanism ( you dirty Israel with innocent blood): and this is it: the only thing that can put a mortgage to get the destruction of Israel,burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

fedele lorenzoJHWH Stanley • https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … you are stupid,even if you could destroy the internet?you can never destroy my justice! sei uno stupido, anche se tu riuscissi a distruggere internet? tu non potrai mai distruggere la mia giustizia!

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 22 mar

NY Times Claiming Most Jaffa Arabs Expelled in 1948. Su quali basi New York Times riporta che “maggior parte” arabi Giaffa è stata “rimossa forzatamente”? Quale documentazione storica conferma questa affermazione, contraddetta dai testimoni oculari arabi?

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

loro vogliono parificare la civiltà ebraico cristiana al genocidio islamico, in realtà noi non progettiamo il genocidio o la esclusione dei mussulmani, così come Riad progetta il nostro genocidio continuamente!

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

with the Islamic genocide, in reality we do not plan the genocide or the exclusion of the Muslims, as Riad plans our genocide continuously! https://unitedwithisrael.org/new-york-times-rewrites-history-claiming-most-jaffa-arabs-expelled-in-1948/#.XJP5BTwbGBc.twitter … la cosa peggiore è che: islamo-mondialisti CIA 666 Trudeau Merkel Macron:

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

NY Times (criminal democratic party: Owl FED FMI NWO regime NAZI Bilderberg Soros )Rewrites History, Claiming Most Jaffa Arabs Expelled in 1948. the worst thing is that: CIA 666 Islamic-globalists Trudeau Merkel Macron: they want to equalize the Christian Jewish civilization

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

NY Times (criminal democratic party: Owl FED FMI NWO regime NAZI Bilderberg Soros )Rewrites History, Claiming Most Jaffa Arabs Expelled in 1948. the worst thing is that: CIA 666 Islamic-globalists Trudeau Merkel Macron: they want to equalize the Christian Jewish civilizationburn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

NY Times Rewrites History, Claiming Most Jaffa Arabs Expelled in 1948

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

“Costretta al burqa, stuprata ogni giorno e obbligata a guardare porno” https://voxnews.info/2019/03/21/costretta-al-burqa-stuprata-ogni-giorno-e-obbligata-a-guardare-porno/ … MA, per il Pd? non bisogna comprendere la loro cultura?

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Jordan’s king warns Israel: ‘Jerusalem is a red line’ ANSWER. I doubt that those who (like the ARAB LEAGUE) did 1400 years of genocide, then, can say “this place is mine”, after all these killers? I don’t see them armed well!

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Cittadini armati di mazze assaltano moschee – VIDEO https://voxnews.info/2019/03/21/cittadini-armati-di-mazze-assaltano-moschee-video/ … Cinque moschee sono state attaccate da cittadini armati di mazze. E’ accaduto questa notte nella città inglese di Birmingham. Le moschee sono state vandalizzate.

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Senegalese violentò ragazzina https://voxnews.info/2019/03/21/senegalese-violento-ragazzina-sul-bus-ieri-doveva-essere-in-carcere-ma-pena-venne-sospesa/ … Molesti una ragazzina sul bus? Pena sospesa. Rimani in Italia e tenti una strage: questo indica come sia urgente spedirli al primo reato. Perché il corso criminale di questi individui è una escalation.

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Mahidul Islam Al MahdiⓂ️‏ @Mahidulislam90 21 mar

Albert einstein Good scientist

037

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

@Alex_fa 🇮🇹‏ @alexfa33658899 20 mar

Incredibile! Neanche l’ascolto delle telefonate di alcuni bambini che spaventati dicono alle mamme che l’autista sta minacciando di dar fuoco a tutti ed immaginate quei poveri genitori, ma nessuna parola di denuncia di sgomento dal #PD #vergogna

53252421

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Itupetpe‏ @ituperpe 21 mar

Itupetpe ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israel

☦️

.. existe la llamada justicia carcelaria d ejecución sumaria. Una idea #StopIslam #Jihadkills #Bamsharia *Réfuyis aussen EU-12.

Itupetpe ha aggiunto,

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israel

☦️ @UNIUSREI3

Terrore bus, mi aspetto condanna da sacerdoti politicamente corretto (video) — Giorgia Meloni https://cecchinospadaccino.wordpress.com/2019/03/21/terrore-bus-mi-aspetto-condanna-da-sacerdoti-politicamente-corretto-video-giorgia-meloni/ …022

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

coccarelli claudio‏ @claudioerpiu 21 mar

Il senegalese era stanco di veder affogare donne in cinte e bambini. Gli ha sognati Sono tutti vitelloni fra I 20 e 30 anni. È che sei un bastardo. Non è questo il modo di protestare,uccidendo bambini. Spero che gli diano il massimo della pena. http://m.ilgiornale.it/news/2019/03/20/benzina-coltello-e-fascette-il-folle-piano-di-ousseynou-sy/1666227/ …

3676185

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Torello Diego‏ @TorelloDiego 20 mar

IN ITALIA SE SEI UNA RISORSA CON PRECEDENTI PER STUPRO E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PUOI GUIDARE UN BUS CARICO DI BAMBINI…. secondo la @lauraboldrini per piacere portiamo rimedio a questo scempio @GiuseppeConteIT @luigidimaio @matteosalvinimi @LegaSalvini

2394218

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

MAGAguy — red-pilled.com‏ @Sundncefn 20 mar

NBC Admits Hillary Clinton Used her Job to Cover up Pedophile Rings as Secretary of State. How many more revelations are required before we #LockHerUp? These reports are great, but there never seem to be any consequences. #JusticeNOW #MAGA #TWGRPS

46453375

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

Bus sequestrato, il #silenzioimbarazzato dei big del #Pd, Hanno di nuovo confermato agli #Italiani con il loro #assordantesilenzio che 10milioni di poveri e dissocupati possono anche morire! #PDTRADITORE #PDVENDUTO

011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Barbara Bianchi‏ @bubio123 21 mar

Che squallore tutti quelli che cercano di giustificare il tentato omicidio di 50 bambini e che tentano di sminuirne la gravità,dimenticando che questi fatti prima dell’invasione di migranti NON SONO MAI SUCCESSI. E poi saremmo noi i razzisti.

1015441.481

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

M@rilen@‏ @MarilenaAll 21 mar

Fate un test di intelligenza ai comunisti

11722

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Antonio Benni 🇮🇹🇮🇹🇮🇹‏ @benq_antonio 21 mar

#roma lungo Tevere la follia del #pd #leu #Casarini di importare “risorse” da mantenere negli #sprar per poi lasciarli disoccupati per le strade ed #italiani intanto vivono nelle tende e per strada… dove gli è stata tolta anche la dignita’…#vergogna

16169213

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israel ☦️‏ @UNIUSREI3 21 mar

Bus sequestrato, il #silenzioimbarazzato dei big del #Pd, Hanno di nuovo confermato agli #Italiani con il loro #assordantesilenzio che 10milioni di poveri e dissocupati possono anche morire! #PDTRADITORE #PDVENDUTO

011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giank-deR 🇮🇹‏ @GiancarloDeRisi 21 mar

L’audio della chiamata di Adam al 112: “Ci tiene in ostaggio, fate presto, questo non è un film”. Il 13enne chiama l’operatore e spiega: “C’è per terra della benzina non resistiamo più”

27495

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Benjamin Netanyahu‏Account verificato @netanyahu 20 mar

פגישה מצויינת עם מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו. הברית בינינו חזקה יותר מאי פעם. ישראל וארה”ב עובדות בתיאום הדוק כדי לבלום את תוקפנותה של איראן באזור ובעולם כולו. נמשיך לפעול ככל שיידרש נגד ניסיונות איראן להתבסס צבאית נגדנו בסוריה

75164860

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giank-deR 🇮🇹‏ @GiancarloDeRisi 21 mar

L’aria che cambia. Gli europei non ne possono più della Ue. Olanda, boom dei populisti al Senato – Mondo – ANSA

587113

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

John, Arash Sedigh‏ @John_Arash2345 21 mar

#158thDay of request in front #UN #UNHCR #IOM office located in,Bosowa Tower #Makassar #Indonesia 53327

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Benjamin Netanyahu‏Account verificato @netanyahu 20 mar

מפגש פסגה בירושלים הערב עם נשיא קפריסין ניקוס אנסטסיאדיס, ראש ממשלת יוון אלכסיס ציפראס ומזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו. הבאנו את השותפות בין ישראל-קפריסין-יוון לאחת השותפויות האזוריות הטובות ביותר בעולם – לטובת המדינות שלנו!

1152011.102

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

Profugo perseguita volontaria: “Sei mia, lo vuole Allah” another mental patient like me Erdogan shariah at all? 26enne richiedente asilo del Mali, domiciliato a spese dei contribuenti a Monsummano Terme, è stato arrestato l’altra sera dai carabinieri dopo l’ennesima aggressione

012

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Benjamin Netanyahu‏Account verificato @netanyahu 21 mar

עם מזכיר המדינה האמריקני, ידידי מייק פומפאו, בכותל המערבי

982481.422

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

ed io sono osservatorio sul martirio dei cristiani da 30 anni. tu stai dicendo che io devo distruggere Allah e Islam: senza misericordia! https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … si loo ciqaabo Yuhuudda? ma ahan mid igu adag!

111

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

hodan mohamed abdi @hodanmohamedab1 nessuna terra è in questo mondo senza la volontà di Allah e Islam con la volontà di Dio onnipotente dhul adan lahayan ma joogesit adoo gaala qudus ilahay iyo islam kisamayo leh insha alah walaga qaadayaa alahu akabar211

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Papa Francesco‏ @PapaParole 21 mar

La preghiera in Cristo e nello Spirito Santo trasforma la persona dall’interno e può illuminare gli altri e il mondo circostante. Quante volte abbiamo trovato persone che illuminano, che emanano luce dagli occhi, che hanno quello sguardo luminoso! http://ow.ly/1Ohu30o8a1t

0410

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 19 mar

Ina @amnestyusa

no, non è sempre così

124 ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

laakiin, ALL ARAB LEAGUE waxay kor u kacday xasuuqa xasiloonida dadyowgii hore: waxaanan ahay kormeerayaal ku saabsan shahiidnimada Kiristanka muddo 30 sano ah. waxaad dhahdaa waa inaan burburiyo Alle iyo Islaamka: naxariis la’aan!

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

on the martyrdom of Christians for 30 years. you are saying that I must destroy Allah and Islam: without mercy! https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … punire gli ebrei? non è difficile per me! ma, TUTTA la LEGA ARABA sorge sul genocidio dei popoli precedenti:

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

no land is in this world without the will of Allah and islam with the will of the almighty God [ ANSWER ] https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … to punish Jews? it’s not hard for me! but, ALL the ARAB LEAGUE rises on the genocide of the previous peoples: and I am an observatory

100

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

John, Arash Sedigh‏ @John_Arash2345 20 mar

Ina @UniusREI1 e @amnestyusa

John, Arash Sedigh Natasha Fatah

John, Arash Sedigh ha aggiunto,

Natasha FatahAccount verificato @NatashaFatah

‘Open prison’: The growing despair of refugees stuck in Indonesia @John_Arash2345 Sedigh, a Christian convert from Iran, arrived in Indonesia with his wife in 2012. After failing to get to Australia has been living for…

011 ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Bus sequestrato, il #silenzioimbarazzato dei big del #Pd, Hanno di nuovo confermato agli #Italiani con il loro #assordantesilenzio che 10milioni di poveri e dissocupati possono anche morire! #PDTRADITORE #PDVENDUTO

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israel ☦️‏ @UNIUSREI3 21 mar

https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … allora, tu saprai cosa è il signoraggio bancario, e poi, capire tutte le sue implicazioni demoniche: questo sarà: anche per te una conseguenza logica: induttiva e deduttiva: di acquisizione di ogni consapevolezza! il dominio di voi satanisti? è terminato!

011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … Yitzchak Kaduri Messia Awraham Itschak Sholem • also for you a logic consequence: inductive and deductive: of acquiring every awareness! the domination of you Satanists? it’s over!

011

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … Awraham Itschak Sholem • you are Rothschild’s lawyer: or are you his tormentor, you want to keep him prisoner of your satanism? then, you will know what banking scam seigniorage is, and then, understand all its demonic implications: this will be:

111

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Matteo Salvini‏Account verificato @matteosalvinimi 21 mar

Se ci sarà l’imputazione per terrorismo, in caso di condanna, grazie al nostro Decreto sicurezza potremo revocargli la cittadinanza italiana. Questo infame deve pagare tutto.

7421.1074.963

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

m@verick‏ @max_ronchi 21 mar

Bus sequestrato, il silenzio imbarazzato dei big del Pd. Nessun commento sul terrorista senegalese

61220

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Silvia Sardone‏ @SardoneSilvia 21 mar

Ho portato i miei personali ringraziamenti ai #Carabinieri del Comando di #SanDonatoMilanese che ieri, eroicamente, hanno salvato, con i colleghi di Segrate, i 51 bambini che rischiavano di morire nell’autobus dirottato dal #senegalese. Siete stati fantastici!

3097424

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israel ☦️‏ @UNIUSREI3 21 mar

Awraham Itschak Sholem vs Yitzchak Kaduri Messia • Just raving mad are you?????? Or dangerous as well like these challahu shnackbar shouting monsters https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … Yitzchak Kaduri Messia Awraham Itschak Sholem • you are Rothschild’s lawyer: or are you his tormentor

011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

questo sarà: anche per te una conseguenza logica: induttiva e deduttiva: di acquisizione di ogni consapevolezza! il dominio di voi satanisti? è terminato!

011

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @uniusrei2 21 mar

domination of you Satanists? it’s over! https://unitedwithisrael.org/fatah-honors-terrorist-who-killed-father-of-12-and-idf-soldier/ … sei l’avvocato di Rothschild: oppure tu sei il suo aguzzino che, tu vuoi tenerlo prigioniero del tuo satanismo? allora, tu saprai cosa è il signoraggio bancario, e poi, capire tutte le sue implicazioni demoniche:

111

Mostra questa discussione

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giorgia Meloni 🇮🇹 ن‏Account verificato @GiorgiaMeloni 21 mar

Giorgia Meloni

🇮🇹 ن Gad Lerner

Non è un fake, Gad Lerner trova giustificazioni per difendere #OusseynouSy l’autista di origini senegalesi che voleva legare e bruciare vivi 51 bambini: “tutta colpa dell’ostilità ai migranti”. Questi sono pericolosi. #terrorismo

Giorgia Meloni

🇮🇹 ن ha aggiunto,

Gad Lerner @gadlernertweet

La follia criminale del cittadino italiano #OusseynouSy è l’esito di una contrapposizione isterica che manifesta ostilità agli immigrati additandoli come privilegiati, negando le loro sofferenze e la loro umanità. Imperson…

7328112.359

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

CSW USA‏ @CSWUSA 21 mar

Today is Nowruz, the Persian New Year. Pray Christians unjustly imprisoned in Iran are able to face each day in the new yr w/courage & hope023

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giorgia Meloni 🇮🇹 ن‏Account verificato @GiorgiaMeloni 21 mar

Togliere immediatamente la #cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a #Ramy, 12enne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d’accordo?

1.4577714.384 ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Erdogan said: “he is not a terrorist, he is just another mental patient like me shariah at all”. #Ousseynou Sy, a 47-year-old #senegalese, started throwing fuel on the bus full of very young students https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/senegalese-incendia-autobus-bambini-vendico-morti-mare-109113 … /

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

m@verick‏ @max_ronchi 20 mar

Ina @SardoneSilvia

Sai le balle difensive raccontate da Salah se la tentata strage con l’incendio del bus si fosse verificato a Milano al posto di SanDonato Mil.?

1718

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Silvia Sardone‏ @SardoneSilvia 20 mar

GRAZIE AI #CARABINIERI PER AVER EVITATO LA STRAGE DEI BAMBINI Solo il loro eroico intervento ha evitato una tragedia. Cosa dicono ora Pd e buonisti? Le “motivazioni politiche” dietro al gesto del #senegalese, legate all’immigrazione, sono sconcertanti. #SanDonatoMilanese

1054841.085

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

CSW USA‏ @CSWUSA 20 mar

Many Iranian judges are biased against Christians, & give excessively harsh sentences. Pray God moves them to turn from hatred to justice011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

M@rilen@‏ @MarilenaAll 20 mar

Per i #pidioti (e per i #comunisti in generale), la questione #razzismo vale solo se riferita agli #africani: mentre se un africano vuole bruciare 50 bambini #italiani non è razzismo, ma frustrazione Siete dei deficienti. #SanDonatoMilanese #busafuoco

73158

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Benjamin Netanyahu‏Account verificato @netanyahu 20 mar

בני ויאיר, הגיע הזמן להפסיק להתחפש. פורים שמח!

3705663.261

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Diego Fusaro‏ @DiegoFusaro 20 mar

I più logotomizzati in assoluto o, se preferite, i più fessi, sono quelli che, nella Lega, vorrebbero separarsi dal 5Stelle, e quelli che, nel 5Stelle, vorrebbero separarsi dalla Lega. Ancora non hanno capito che, dividendosi, torna tutta la vecchia lordura di destra e sinistra.

43181471

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusRei 21 mar

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele Il Primato Nazionale

Erdogan ha detto: non è un terrorista è soltanto un altro malato mentale come me shariah a tutti. Ousseynou Sy, un 47enne senegalese, ha iniziato a buttare benzina sull’autobus di linea pieno di giovanissimi studenti https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/senegalese-incendia-autobus-bambini-vendico-morti-mare-109113/ …

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele ha aggiunto,

Il Primato Nazionale @IlPrimatoN

Ousseynou Sy, un 47enne senegalese, si è alzato d’improvviso dal suo posto e ha iniziato a buttare benzina sull’autobus di linea pieno di giovanissimi studenti https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/senegalese-incendia-autobus-bambini-vendico-morti-mare-109113/

011

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giorgia Meloni 🇮🇹 ن‏Account verificato @GiorgiaMeloni 20 mar

Non contenti delle continue dimostrazioni di suddistanza, il Pd ufficializza la propria anti-italianità eliminando definitivamente il #tricolore da Twitter e lasciando solo la bandiera dell’#Ue. Ma quanto sono ridicoli?

762277913

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Benjamin Netanyahu‏Account verificato @netanyahu 20 mar

גנץ, איזה חומר איראן מחזיקה עליך? מדינת ישראל צריכה ראש ממשלה חזק ולא סחיט שיעמוד איתן מול האוייבים שלנו

5853652.193

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

m@verick‏ @max_ronchi 20 mar

Senegalese dà fuoco a bus con scolari. Com’è potuto accadere?

182851

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Paolo Barnard‏ @Barnard2018 21 mar

Che legge ha impedito ai Carabinieri di usare le armi contro l’autista di Crema? Guardate che hanno solo avuto fortuna.

156558947

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giank-deR 🇮🇹‏ @GiancarloDeRisi 20 mar

Siamo in presenza di un nuovo terrorismo: ‘umanitario’. Con immigrati sobillati dai fanatici dell’accoglienza. L’immigrato, “aveva registrato un video arrivato dal Senegal” in cui diceva di voler “punire l’Europa per le politiche contro i migranti”. Un terrorista ‘umanitario’

58542812

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹‏ @a_meluzzi 21 mar

San Donato, “avremo 1.000 di questi casi in Italia. E’ colpa dei buonisti” – http://Affaritaliani.it

54262544

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Daniele Capezzone‏Account verificato @Capezzone 20 mar

Come interpretare il gran silenzio di molti politici e commentatori immigrazionisti sulla TENTATA STRAGE DI BIMBI a #SanDonatoMilanese? Ipotesi 1: avevano finito i giga Ipotesi 2: avevano lezione di pilates Ipotesi 3: erano leggermente in imbarazzo (e hanno la faccia come il c.)

5191.4763.754

☩Unius REI

☦️Governor brothers✞kingdom Israele

Giorgia Meloni 🇮🇹 ن‏Account verificato @GiorgiaMeloni 20 mar

FOLLIA a #SanDonatoMilanese in nome della solidarietà per gli immigrati. I devoti dell’accoglienza condanneranno il gesto dello squilibrato Ousseynou Sy o rimarranno in un complice silenzio?

1.0009823.543 ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Erdogan ha detto: “non è un terrorista è soltanto un altro malato mentale come me shariah a tutti”. #Ousseynou Sy, un 47enne #senegalese, ha iniziato a buttare benzina sull’autobus di linea pieno di giovanissimi studenti

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Chi è Ousseynou Sy, l’uomo che ha dirottato l’autobus a Milano

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Partito Democratico e sua shariah minaccia la sicurezza nazionale Democratic Party and its shariah threatens national security Fatah onora terrorista che ha ucciso il padre di 12 e il soldato dell’IDF In linea con tradizione Autorità Palestinese, movimento Fatah di Abbas

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Fatah Honors Terrorist Who Killed Father of 12 and IDF Soldier

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Fatah onora terrorista che ha ucciso il padre di 12 e il soldato dell’IDF In linea con tradizione Autorità Palestinese, movimento Fatah di Abbas ha immediatamente glorificato il terrorista morto come un “eroico martire” che merita un “saluto militare”.

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Cittadino italiano di origine senegalese alla guida di uno scuolabus decide di dirottarlo e dargli fuoco. A bordo ci sono 51 bambini, come solidarietà con i “fratelli migranti”. È il circuito del democratico PA Bilderberg Soros FED IMF BCE NWO

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Italian citizen of Senegalese origin driving a school bus decides to hijack him and set him on fire. On board there are 51 children,as solidarity with the “migrant brothers”. It is the circuit of Democratic PArty Bilderberg Soros FED IMF BCE NWO

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

It is the great circuit of politically correct of Democratic PArty Bilderberg Soros FED IMF BCE NWO https://unitedwithisrael.org/terrorists-get-paid-more-than-doctors-and-judges-by-palestinian-authority/ … Un cittadino italiano di origine senegalese alla guida di uno scuolabus decide di dirottarlo e di dargli fuoco. A bordo ci sono 51 bambini,

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Un cittadino italiano di origine senegalese alla guida di uno scuolabus decide di dirottarlo e di dargli fuoco. A bordo ci sono 51 bambini Questo signore giustifica il suo atto come gesto di solidarietà con i “fratelli migranti”. È il grande circuito del politicamente corretto

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

Un cittadino italiano di origine senegalese alla guida di uno scuolabus decide di dirottarlo e di dargli fuoco. A bordo ci sono 51 bambini, 12 finiscono intossicati. Questo signore giustifica il suo atto come gesto di solidarietà con i “fratelli migranti”

burn Satan-Allah in Jesus’s name, amen alleluia: drink your poison made by yourself! MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN ☩Unius REI ☦️Governor brothers✞kingdom Israele‏ @UniusREI1 21 mar

criminals #BDS divestment Professor Daniel Segal, cult Sodoma and Democratic Party Rothschild cult, Soros and Bilderberg: they should first try to open a school in Pakistan or any other place of the ARAB LEAGUE before they can talk to Sodoma BCE FED IMF

Un pensiero su “Vatican delegates in Turkey

  1. Pingback: Bin Salman prevented shariah satanists could return to JHWH holy | NoahNephilim

I commenti sono chiusi.